Tamariki

Tamariki verzorgt kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuteropvang op diverse locaties in Drenthe en Oost-Groningen.

Tamariki is nauw verbonden aan de primaire onderwijsstichting Primenius met 34 scholen in de provincies Groningen en Drenthe en brengt school en kinderopvang in de wijk samen. Of u nu in Emmen, Stadskanaal of Veendam woont, Tamariki biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord op en nabij de scholen van Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust.

Uiteraard zijn alle kinderen uit de wijk van harte welkom om gebruik te maken van een van onze locaties. 

In ons kinderdagverblijf staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.

 

Wij werken aan gezonde kinderopvang

Kinderopvang Tamariki wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van verschillende locatie kregen recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing "Een Gezonde Start" van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond. We blijven hiermee doorgaan zodat straks al onze pedagogisch medewerkers de basismodule hebben afgerond.

Wij hebben intern onze eigen opgeleide coach/trainer Gezonde Kinderopvang. Zij is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen onze organisatie. Onze coach/trainer schoold haar collega’s in "Een Gezonde Start". In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. 

Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktisch stappenplan en scholing. Kinderopvang Tamariki werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl